Välkommen till Soft svenska!

Soft svenska-sivusto on materiaalipankki, joka on suunniteltu Aalto-yliopiston tekniikan (TEK), talouden (BIZ) ja taiteen (ARTS) alan opiskelijoille.

Sivustolla olevat tehtävät soveltuvat hyvin esimerkiksi silloin, kun

  • opiskelijalla on heikot taidot ruotsissa ja kertaus on tarpeen,
  • opiskelija kaipaa uudenlaisia lähestymistapoja ruotsin oppimiseen tai
  • opiskelijan on tarve kerrata oman alan sanastoa, fraaseja, kielioppia jne.

Tehtävät sopivat hyvin käytettäviksi itsenäisenä kertausmateriaalina, johdatuksena uuteen aiheeseen, materiaalina perinteisessä kontaktiopetuksessa sekä kotitehtävinä.

Tehtävissä käytetään mahdollisimman paljon kuvaa, audiota, videoita ja pelejä. Käytämme tehtävissä ikoneja, joista selviää, minkälaisesta tehtävästä on kyse. Voit myös suodattaa tehtäviä ikonien avulla.

Tehtävät on rakennettu eri teemojen ympärille ja jokaisen teeman alta löytyy erityyppisiä tehtäviä aiheen opetteluun.

Tehtäväkokonaisuudet alkavat sanasto- ja fraasitehtävillä, jonka jälkeen pystyt syventämään osaamistasi tekstien, videoiden ja muiden erilaisten tehtävien avulla.

Sivustojen pääpaino on tehtävissä, mutta löydät myös tietoa oppimisen haasteista ja saat vinkkejä opiskeluun ja opettamiseen.

Toivomme, että sivustolta saat kaipaamasi avun ruotsin kielen opiskeluun!

Terveisin,

Heidi, Saija, Johanna ja Aliisa